Home » Μαθητές
Μαθητές

Μαθητές

Εδώ θα βρείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη μαθητική κοινότητα όπως επίσης πως οργανώνονται τα τμήματα του Λυκείου. Τέλος υπάρχουν δημοσιευμένες και οι καλύτερες εργασίες των μαθητών που έχουν επιλέξει στην Α', τη Β' ή τη Γ' τα μαθήματα επιλογής που αφορούν την Πληροφορική.

Α' Λυκείου

Τη φετινή σχολική χρονιά η 2010-2011 η Α' Λυκείου αριθμεί 171 μαθητές ενώ τα τμήματα της Α' Λυκείου συνολικά είναι 7 (Α1 .. Α7).

ΤΑΞΗ Α
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
Α1
27
Α2
24
Α3
22
Α4
24
Α5
23
Α6
26
Α7
25
ΣΥΝΟΛΟ Α΄
171

Β' Λυκείου

Η δύναμη της Β' Λυκείου είναι 151 μαθητές οι οποίοι έχουν μοιραστεί σε 6 τμήματα αλφαβητικά (Β1 .. Β6) και σε 8 ανάλογα με την κατεύθυνση (Βα1, Βα2, Βα3, Ββ1, Ββ2, Ββ3, Βγ1, Βγ2).

ΤΑΞΗ Β
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
Β1
26
Βα1
21
Β2
26
Βα2
19
Β3
23
Βα3
19
Β4
25
Ββ1
17
Β5
25
Ββ2
18
Β6
26
Ββ3
18
Βγ1
20
Βγ2
19
ΣΥΝΟΛΟ Β΄
151

Γ' Λυκείου

Η Γ' Λυκείου έχει φέτος 175 μαθητές οι οποίοι έχουν μοιραστεί σε 8 τμήματα (Γ1 .. Γ8) και στις 3 κατευθύνσεις.

ΤΑΞΗ Γ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΜΑΘΗΤΩΝ
Γ1
25
Γα1
25
Γ2
23
Γα2
23
Γ3
22
Γα3
19
Γ4
22
Γβ1
17
Γ5
23
Γβ2
17
Γ6
20
Γγ1
25
Γ7
21
Γγ2
25
Γ8
19
Γγ3
24
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄
175


 

 

 

 

Γιατροί χωρίς σύνορα